Frukost

Frukost
Kanadagås Onsala

24 januari 2016

Töväder
Nu regnar det tö från träden i skogen och allt det vackr försvinner