Skärfläckor i Galtabäcks hamn

21 januari 2016

Från gömslet
Nåra nötväckebilder från gömslet. Dom är illa snabba...