09 februari 2024

Äntligen Äntligen blev det lite snö och inte alltför kallt så jag kunde sittaa i gömslet härhemma ett par timmar.

3 ekorrar är här. Rådjuren lysr mestadels med sin frånvaro och tama Doris finns här inte i år.

När det inte är snö är det odrägligt utanför gömslet för grisarna har rumsterat om ordentligt och jordfräst.