24 juli 2023

Gäster i hagen


 Jannes kossor är här i hagen. Spännande tyckte Lisa som till slut vågade sig ända fram med tjock svans. En kalv fick en nospuss, men när kalvarna sedan ville leka och började skutta blev det för mycket. Lisa kom tillbaka med dubbeltjock svans....