En av våra ekorrar som kommer varje dag

15 januari 2016

Isfall
Lite vinterbilder från dämmet vid Ålgårdsbacka kvarn