Brudvalsen igång under ivrigt knatter. Vanlig groda.

15 januari 2016

Isfall
Lite vinterbilder från dämmet vid Ålgårdsbacka kvarn