Skärfläckor i Galtabäcks hamn

12 januari 2016

Bakom knuten
Det töar men hopp finns om fortsatt vinter...