Skärfläckor i Galtabäcks hamn

10 februari 2013

En trojansk häst

En trojansk häst eller är det månne en dito älg?