En av våra ekorrar som kommer varje dag

10 februari 2013

En trojansk häst

En trojansk häst eller är det månne en dito älg?