Skärfläckor i Galtabäcks hamn

12 april 2017

På gamla ödetomtenväxer forna trädgårdsväxter. Smalbladig vårlök är inte så vanlig