Skärfläckor i Galtabäcks hamn

20 april 2017

Berg mot västerhavet - Stora Amundön
Det skulle vara roligt att kunna lite mera geologi...