Skärfläckor i Galtabäcks hamn

15 december 2015

Nötväcka


Nötväckan håller på för fullt med att sätta gränserna för sitt vinterrevir