02 december 2015

Höststorm
När havet i vrede kastar sig upp på land med en kraft som vrålar högt över samtalston och du i blåsten måste ha ett stativ för att ta dig fram och kunna stå still känner man hur liten man egentligen är på jorden.
Stor glädje är det då att plocka upp tubkikaren för långt därute fiskar havssulor med sina 2 meter mellan vingarna, alkor, lommar, tretåiga måsar och andra havsfåglar man sällan ser från land...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar