Skärfläckor i Galtabäcks hamn

21 december 2015

Koggerudden 2
Lite fler bilder från gårdagens utflykt till Koggerudden i blåsten