Storskarvarna vid Torkelstorp

29 maj 2015

Spegel

Många gånger förhöjer en spegling bildens karaktär.