Skärfläckor i Galtabäcks hamn

23 maj 2015

Mera från Valle
Lite mer växter från vandringen uppåt Billingens sida