Skärfläckor i Galtabäcks hamn

08 maj 2015

Inte ge upp

Även om man ibland kan känna sig nedbruten får man inte ge upp...