Skärfläckor i Galtabäcks hamn

12 april 2015

Våt kärlek


En stund vid groddammen i Tjolöholm i vackra vårvädret igår.