Skärfläckor i Galtabäcks hamn

23 april 2015

Rödspov o tofsvipaTvå skönheter jag mötte på Getterön igår