Storskarvarna vid Torkelstorp

19 april 2015

Bin Ladin

Här är han som terroriserat småfåglarna hela vintern - en snabb en.