Skärfläckor i Galtabäcks hamn

23 januari 2013

Stå fast - trampa hårt!
Det gäller att stå med fötterna i jorden och inte låta sig kuvas av stormiga vindar!