Vitkindade gäss vid Lisereds ängar

03 januari 2013

Ljusspegling i forsande vattenLite ljusspel i bäckens forsande vatten...