02 mars 2012

Studie av snödroppe


Plockade in ett par snödroppar och fascinerades av deras fina mönster inne i "tratten". Försökte mig på några bilder med mikroskopobjektiv monterat på 3 mellanringar så blev det så här. Skärpedjupet med denna utrustning = 0.

1 kommentar: