Skärfläckor i Galtabäcks hamn

26 juli 2017

Vallda Sandö

På väg till badet. Marrispen i full blom och rönnens bär börjar rodna.
Fint!