Skärfläckor i Galtabäcks hamn

23 juli 2017

Split


Ett försök att fotografera både över och under vattenytan samtidigt