Skärfläckor i Galtabäcks hamn

20 juni 2017

Knuthöjdsmossen

Tidig morgon vid Knuthöjdsmossen när solen så småningom spränger sig genom dimmorna och lommarna vaknar till....