Skärfläckor i Galtabäcks hamn

13 mars 2017

Vårutflykt till HallandskustenVipor på väg

Vitkindade gäss liten del av flock på 300...

Röd glada vid Galtabäck