01 mars 2017

Svängdörr


Är det det här som kallas "Svängdörr"?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar