Skärfläckor i Galtabäcks hamn

01 mars 2017

Svängdörr


Är det det här som kallas "Svängdörr"?