Skärfläckor i Galtabäcks hamn

03 oktober 2016

Utställning av björnbilder
Dessa bilder har jag satt i en utställning på ABF i Kungsbacka

Björnar