Skärfläckor i Galtabäcks hamn

05 augusti 2016

Rönn


"Nordlig storm. Det är i den tid när rönnbärs-
klasar mognar. Vaken i mörkret hör man
stjärnbilderna stampa i sina spiltor
                             högt över trädet."

                                        Tomas Tranströmer