Skärfläckor i Galtabäcks hamn

28 augusti 2016

Havsörn
I väntan på björn fick vi nöja oss med två stationära havsörnar som motiv.......