Frukost

Frukost
Kanadagås Onsala

07 juni 2016

Skärfläckor
Skärfläckor - dessa smäckra vackra vadare! Bilderna tagna vid Galtabäck igår.