Skärfläckor i Galtabäcks hamn

29 juni 2016

Den gamla eken
Den gamla eken har blivit ett fågelträd. Härifrån har man god utblick och kan sitta o sjunga för frugan som ligger på ägg i andra kullen. Här markerar också flera hackspettar revirgränsen på våren.