04 oktober 2020

Torpinventerring


 

Konstigt att tänka sig att under 1700talet låg här en backstuga 4x8 meter. Grundstenarna finns kvar under jordytan. Här bodde trädgårdsmästare Sandberg med fru Ingri. Torpinventering lär mig mycket om nära historien

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar