10 mars 2019

Munkagårdsfloen

Munkagårdsfloen är ett nyrestaurerat våtmarksområde i Halland. Under ledning av Tomas Andersson /naturfotograf och miljöarbetare/  har ett stort område strax norr om Morup byggts om med utgrävningar så flera småöar och större pölar bildats i den tidigare våtmarken.

När det nu kommer att växa upp grönt kommer det att bli ett ännu finare fågelområde än tidigare.
Här rastar nu mycket sångsvan och Mindre sångsvan, Grågäss, Bläsgäss, Spetsbergsgäss. Luften svirrar av lärkor och tofsvipor. En pilgrimsfalk skrämmer upp flockar av bläsand och gräsand.

Man håller tom på att bygga ett nedsänkt gömsle för att fågelfotografer skall kunna fotografera fåglar i vattnet i höjd med vattenytan.
Hur komma dit?

E6 söderut. Mellan Varberg o Falkenberg till höger vid skylt Morup. Kör till skylt Fågellokal åt vänster.
Parkera på parkeringsplatsen just vid vägen och gå sen rakt ut på grusvägen över ängarna. I slutet av vägen finns ett fågeltorn.

Munkagårdsfloen har länge varit ett av mina smultronställen. Det skall bli spännande att se hur det utcklar sig och jag kommer att vara där mycket.


1 kommentar: