En av våra frukostgäster

09 augusti 2018

Svavelticka


På bara ett par dar växte denna vackra illgula ticka ut ur en lega i skogen här