29 maj 2018

Resultat


Flygfänas jobb ger resultat. Ser fram emot mycket tillvaratatid senare i sommar. Finns nog nedärvt genom seklen det där att ta tillvara vad naturen ger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar