01 december 2017

Gamla tider

Överalt i marken runt vår gård ser man lämningar efter tidigare jordbruk i form av gärdesgårdar med mossbelupna stenar. Små tegar som finns beskrivna på tidigt 1800-tal och som hindrade kossorna att gå in och äta. Här odlades kål och annat grönt till hushållet - kallades kålgårdar. Lite roligt att tänka sig...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar