Skärfläckor i Galtabäcks hamn

07 maj 2017

Båtafjorden


 Igår letade vi sällsyntheter vid Båtafjord nära Bua. Dammsnäppan hade gömt sig men den svarthuvade buskskvättan var hemma.
Här en landskapsbild över området och en sävsparv i videsnåret