Skärfläckor i Galtabäcks hamn

26 januari 2017

Svartvitt


En dag träffade jag en ormvråk som nyfiket betraktade mig från ovan...