Skärfläckor i Galtabäcks hamn

17 december 2016

Svanar i dimma
Länge har jag velat hitta svanar i dimma och det gjorde jag i Stensjön häromdan...