Vårmöte

Vårmöte
Det knarrar bra i vår damm nu när Vanlig groda leker

27 november 2016

Nya matgäster

video video

Håller på att mata in räven under stor konkurrens av en stor hankatt som skapat revir häruppe. Hoppas räven tar den till kvällsmat......
Klicka upp filmrutan ner till höger så ser du bättre och ser åxå i vänstra filmen hur oerhört skygg den är