En av våra ekorrar som kommer varje dag

03 mars 2016

Fåglarna inpå knuten


Tränar mig att handhålla 400 mm tele - inte lätt....