Brudvalsen igång under ivrigt knatter. Vanlig groda.

04 oktober 2015

Ölandsträd


När man är på Öland med en dotter som älskar trädsvamp, blire lätt att kamerans fokus hamnar bland träden. På Öland finns många fina träd.