04 oktober 2015

Ölandsträd


När man är på Öland med en dotter som älskar trädsvamp, blire lätt att kamerans fokus hamnar bland träden. På Öland finns många fina träd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar