Skärfläckor i Galtabäcks hamn

30 augusti 2015

Vadartider

Kustsnäppor


Målmedveten ljungpipare

Skrattmås som äter borstmaskar

Rufsig glutsnäppa

En till gluttsnäppa
Liten Hallandsutflykt till fågelställena gav väl inte så många arter men de vi såg , såg vi fint.