Skärfläckor i Galtabäcks hamn

24 juli 2015

Runt tomten

Ett solitärbi och en ängssmygare på samma utflykt