Skärfläckor i Galtabäcks hamn

15 juni 2015

Näraskogen
I skogen runt knuten kan man möta både hemska gubbar i träna o små pipande taltrastungar som knappt kan flyga