Skärfläckor i Galtabäcks hamn

07 mars 2015

Vem brötar till det så?

Vi har nya hyresgäster under gamla hönshuset och fler lär det bli....
Tryck på fyrkanten ner till höger så blir filmen i helbild