02 juli 2014

Ramsvikslandet
Lite mer bilder från måndagens besök på Ramsvikslandet. Där finns speciella hällekar efter istiden och de bär spår av tusende år med saltvattenavlagringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar