10 februari 2014

Minimala fåglar


Ett försök att i Lightroom rensa bort så mycket av kontrast och ljus att endast minimal del av motivet finns kvar. Fast bilden kan väl knappast kallas minimalistisk när det kvarvarande motivet är såpass innehållsrikt?

2 kommentarer: